Телекеър мрежа в подкрепа на хора с увреждания

№ CSP 014 – 035/10.07.2013

Uncategorized

Обновена интернет страница на Българо-швейцарската програма за сътрудничество

Новия сайт на Българо-швейцарската програма за сътрудничество се помещава на адрес http://swissbgcooperation.bg/bg/ В новата уеб-страница се поставя акцент върху 63-те на брой проекти, получаващи безвъзмездна финансова помощ от двата фонда. На сайта регулярно ще се публикуват новини и информация за събития по всеки от проектите, с оглед създаване на условия за сътрудничество между отделните организации, […]

 

Работна среща за обсъждане на работата в мрежа и възможностите за финансиране на Телекеър 10.09.2014 г.

На 10.09.2014 г. ще се проведе среща за обсъждане на работата в мрежа и възможностите за финансиране на Телекеър. Участници в срещата са представители на АСП, Столична община, НСОРБ, НПО и екипа по проекта. Срещата ще подпомогне тестването на Телекеър в Столична община и изготвянето на план за устойчивост на услугата след края на проекта […]

 

Среща на Телекеър мрежата и членове на екипа по проекта за апробиране на Методиката 18.08.2014 г.

На 18.08.2014 г. ще се проведе среща на представители на Телекеър мрежата и членове на екипа по проекта за апробиране на Методиката за предоставяне на Телекеър. В рамките на срещата ще бъдат обсъдени Методиката за предоставяне на услугата Телекеър и нейното приложение в работата в мрежа, както и Правилата за оказване на първа долекарска помощ. […]

 

Стартиране на услугата Телекеър

От м. юли 2014 г. стартира предоставянето на Телекеър услугата за 30 потребители в Столична община, включваща дистанционна подкрепа с техническо оборудване в дома на потребителя за подаване на сигнал за риск, който постъпва в мониторинг център, и се насочва към специалист или близък.

 

Обучение на Екип “Телекеър” по Методиката за предоставяне на услугата “Телекеър” 23-25.06.2014 г.

В периода 23 – 25.06.2014 г. от 09:30 до 15:00 часа в хотел “Света София”, ул. “Пиротска” 18, ет. 5, стая 504 (малка зала) ще се проведе обучение на Екип “Телекеър” по Методиката за предоставяне на услугата “Телекеър”. Участници в обучението ще бъдат членовете на Екип “Телекеър”.

 

Среща за обсъждане на Методиката за предоставяне на Телекеър 29.05.2014 г.

На 29.05.2014 г. от 15.00 часа в Конферентен център „Венус”, бул. Дондуков № 9, средна зала, ще се проведе среща за представяне и обсъждане на Методиката за предоставяне на дистанционната услуга Телекеър на територията на Столична община. Участници в срещата ще бъдат представители на заинтересованите страни и целевите групи по проекта.

 

Обява за подбор на социални работници и асистенти за предоставяне на услугата “Телекеър”

Във връзка със стартирането на 15.06.2014 г. на предоставяне на дистанционната услуга “Телекеър” на територията на Столична община, Фондация “ИСУО” обявява набиране на кандидати за позициите Социален работник “Телекеър” и Асистент “Телекеър”. Социалните работници и асистентите ще работят на смени и ще осъществяват 24-часовото функциониране на Мониторинговия център за наблюдение и подкрепа в офиса но […]

 

Пресконференция 28.11.2013 г.

На 28.11.2013 г. от 15.00 часа в Конферентен център „Венус”, бул. Дондуков № 9, голяма зала, ще се проведе пресконференция за представяне на целите, дейностите, заинтересованите страни и продуктите на проекта. В рамките на пресконференцията ще бъдат представени и резултатите от Проучване на европейския опит в предоставяне на Телекеър услуги.

 

Проучване на европейския опит в предоставяне на Телекеър

Изготвен е анализ на резултатите от проучване на европейския опит в предоставяне на Телекеър услуги. Проучване на европейския опит в предоставяне на Телекеър услуги Дистанционните услуги се развиват в повечето държави-членки на Европейския Съюз с две основни цели – подкрепа на нуждаещите се от наблюдение възрастни хора и хора с увреждания и подкрепа на хората, […]

 

Next posts

Aenean ut dolor. Aliquam Nullam nec ut