Телекеър мрежа в подкрепа на хора с увреждания

№ CSP 014 – 035/10.07.2013

За проекта

Схема за финансиране и изпълнение. Проектът се изпълнява от Фондация „Институт за социални услуги в общността” и се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество в рамките на българо-швейцарската програма за сътрудничество. Фондът предоставя финансиране в размер на 123 157.88 швейцарски франка или 90% от общата стойност на проекта

Цели и целева група. Проектът има за цел развитие капацитета на НПО за работа в мрежа за иницииране и предоставяне на иновативна дистанционна социална услуга (Телекеър) за хора с увреждания.

Целевите групи по проекта са НПО-доставчици на социални услуги и хора с увреждания.

Заинтересовани страни по проекта са представители на държавна администрация (МТСП, АСП) и представители на Столична община (Дирекция „Социални дейности”).

Подход и дейности. Подходът на работа се основава на европейските принципи за предоставяне на дистанционни услуги на хора увреждания и включва следните дейности:

  • Проучване на европейския опит в предоставяне на Телекеър;
  • Методическа и организационна подготовка за стартиране на Телекър;
  • Предоставяне на Телекеър в Столична община чрез работа в мрежа;
  • Обучения на НПО-доставчици на социални услуги;
  • Взаимодействие на НПО с държавната и общинската администрация;
  • Популяризиране на целите на проекта и иновативната услуга Телекеър.

 

Продължителност. Проектът е с продължителност 24 месеца (юли 2013 г.- юли 2015 г.).

Бюджет: 218 413.65 лв. (136 842.08 швейцарски франка). Фондът предоставя финансиране в размер на 123 157.88 швейцарски франка или 90% от общата стойност на проекта.

 

mi, dolor id ultricies eget Nullam Sed massa consequat.