Телекеър мрежа в подкрепа на хора с увреждания

№ CSP 014 – 035/10.07.2013

Връзки

Министерство на труда и социалната политика http://www.mlsp.government.bg
Министерство на здравеопазването http://www.mh.government.bg/
Агенция за социално подпомагане http://www.asp.government.bg/
Агенция за хората с увреждания http://ahu.mlsp.government.bg/
Столична община http://www.sofia.bg/
Швейцарско междинно звено http://www.swissbgcooperation.bg/

Praesent accumsan diam felis id, quis