Телекеър мрежа в подкрепа на хора с увреждания

№ CSP 014 – 035/10.07.2013

Екип

Пряката работа се осъществява от мултидисциплинарен екип от български експерти, който провежда обучение на Екип Телекеър, разработва методика за предоставяне на услугата Телекеър, изгражда работеща Телекеър мрежа на територията на Столична община и провежда обучение и консултиране на НПО-доставчици на социални услуги.
Администрирането на дейностите по проекта осъществява от екип за управление.

Виолина Ананиева
Ръководител проект
Тел. 02/9832149
Моб. тел.: 0884 459 427
Ел. поща: [email protected]

Росица Сечкова
Счетоводител
Моб. тел.: 0885 420 524
Eл. поща: [email protected]

Eвтим Евтимов
Координатор
Тел. 02/9832149
Моб. тел.: 0887 316 644
Ел. поща: [email protected]

Sed pulvinar tempus Donec elementum porta.