Телекеър мрежа в подкрепа на хора с увреждания

№ CSP 014 – 035/10.07.2013

Заключителна конференция по проекта 08.10.2015 г.

На 08.10.2015 г. от 9:30 ч. в хотел „Св. София”, ул. „Пиротска” № 18, ще се проведе заключителна конференция по проекта. Заключителната конференция има за цел да представи резултатите от изпълнението на проекта и натрупания опит в предоставяне на услугата Телекеър, както и да постави въпроси за развитието на дистанционните услуги в България. Участници в конференцията са представители на НПО, държавна и общински администрации и заинтересовани страни по проекта.

За участие и повече информация:
тел. 02/ 983 21 49, моб. тел. 0884 459 427
ел. поща: [email protected]

Програма на заключителната конференция

Comments are currently closed.

quis, justo id, nunc ut efficitur. Sed fringilla ante.