Телекеър мрежа в подкрепа на хора с увреждания

№ CSP 014 – 035/10.07.2013

Устойчивост на услугата

След края на проекта “Телекеър мрежа в подкрепа на хора с увреждания” услугата Телекеър продължава да се предоставя на 30 потребители в Столична община в рамките на проект “Мобилен екип за подкрепа в домашна среда”, изпълняван от Фондация ИСУО и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Услугата е с допълваща мобилна подкрепа в домашна среда.

Comments are currently closed.

elit. suscipit neque. Phasellus elementum eleifend Aliquam